หาเพื่อนคนจีน พูดจีน สมัครฟรี ง่าย ๆ ลองดูสิ ~

กล้วยน้ำว้า ภาษาจีน

กล้วยน้ำว้า ภาษาจีน อ่านว่า เฟิ่น เจียว เขียนเป็นภาษจีนแบบนี้  粉焦 [fěn jiāo]

Random Posts