หาเพื่อนคนจีน พูดจีน สมัครฟรี ง่าย ๆ ลองดูสิ ~

Music Video เพลง 小薇-黃品源

มิวสิค วีดีโอ คลิป Music Video Clip
เพลง 小薇-黃品源 xiao wei เพลงจีนร้องง่าย ๆ เหมาะสำหรับหัดร้องเพลงครับ ดังมากเมื่อก่อนตอนนี้ก็ยังดัง มีพินอิน และคำศัพท์ เอาไว้ศึกษากันด้วยครับเนื้อเพลงจีน พินอิน pinyin lyric

yǒu yī gè měi lì de xiǎo nǚ hái

有一个 美丽的小女孩

tā de míng zì jiào zuò xiǎo wéi

她的名字 叫作小薇

tā yǒu shuāng wēn róu de yǎn jīng

她有双 温柔的眼睛

tā qiǎo qiǎo tōu zǒu wǒ de xīn

她悄悄 偷走我的心

xiǎo wéi a

小薇啊

nǐ kě zhī dào wǒ duō ài nǐ

你可知道我多爱你

wǒ yào dài nǐ fēi dào tiān shàng qù

我要带你 飞到天上去

kàn nà xīng xīng duō měi lì

看那星星多美丽

zhāi xià yī kē qīn shǒu sòng gěi nǐ

摘下一颗 亲手送给你

Music Solo

Repeat All

คำศัพท์ 生词

小薇【xiǎo wēi】 หญิงสาวชื่อ เสี่ยวเวย

美丽【měilì】 สวยงาม beautiful.

女孩【nǚhái】 หญิงสาว girl.

她【tā】 สรรพนามแทน เธอ หล่อน she.

名字【míngzi】 ชื่อ name.

双【shuāng】 คำนับ (คู่) 一双眼睛 ตาหนึ่งคู่ pair.

温柔【wēnróu】 อบอุ่น gentle and soft.

眼睛【yǎnjing】 ตา eye.

悄悄【qiāo】 อย่างเงียบ ๆ quietly; on the quiet.

偷【tōu】 ขโมย steal; pilfer; make off with.

心【xīn】 ดวงใจ (หัวใจ) the heart; heart; mind; feeling; intention.

知道【zhīdào】 รู้ รับรู้ know; realize.

带【dài】 มีหลายความหมายเช่น มี นำ พา เข็มขัด เทป แบก แต่ในเพลงนี้หมายถึง นำ พา take; bring; carry; have;

飞【fēi】 บิน โบยบิน fly.

天上【tiānshàng】 บนท้องฟ้า สวรรค์celestial; heavenly.

看【kàn】 ดู see; look at; watch.

那【nà】 คำเชื่อม แปลว่า “นั่น,นั้น” that; then; in that case.

星星【xīngxīng】 ดวงดาว star.

多【duō】 มากมาย many; much; more.

摘【zhāi】 เด็ด (เช่นเด็ดดอกไม้) เอามา เอาออก pick; pluck; take off; select; make extracts from.

颗【kē】 หน่วยนับ “ดอก,ดวง” 一颗星 ดาวหนึ่งดวง .

亲手【qīnshǒu】 การให้สิ่งของยื่นกับมือ with one’s own hands; personally; oneself.

送【sòng】 ส่ง ให้ deliver; give.

huang-pin-yuan-xiao-wei

คนที่อ่านเรื่องนี้แล้วส่วนมากจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ด้วย..

1 comment to Music Video เพลง 小薇-黃品源

  • nop

    เพลง เสี่ยวเว่ย เพราะมากมาย คับ ได้รู้คำศัพท์ ด้วยคับ ขอขอบคุณ

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>