หาเพื่อนคนจีน พูดจีน สมัครฟรี ง่าย ๆ ลองดูสิ ~

Music Video เพลง 再见我的爱人-邓丽君 Goodbye my love

มิวสิค วีดีโอ คลิป Music Video Clip
เพลง 再见我的爱人-邓丽君 Deng Li jun เติ้ง ลี่ จวิน – Goodbye My Love


เนื้อเพลงจีน พินอิน pinyin lyric

Goodbye my love

wǒ di ài rén zài jiàn

我的爱人 再见

Goodbye my love

xiāng jiàn bù zhī nà yī tiān

相见不知那一天

wǒ bǎ yī qiè gěi liǎo nǐ

我把一切给了你

xī wàng nǐ yào zhēn xī

希望你要珍惜

bú yào gū fù wǒ di zhēn qíng yì

不要辜负我的 真情意

* Goodbye my love

wǒ di ài rén zài jiàn

我的爱人 再见

Goodbye my love

cóng cǐ hé nǐ fēn lí

从此和你分离

wǒ huì yǒng yuǎn yǒng yuǎn

我会永远永远

ài nǐ zài xīn dǐ

爱你在心底

xī wàng nǐ bú yào bǎ wǒ wàng jì

希望你不要 把我忘记

wǒ yǒng yuǎn huái niàn nǐ

我永远怀念你

wēn róu di qíng huái niàn nǐ

温柔的情怀念你

rè hóng di xīn huái niàn nǐ

热红的心怀念你

tián mì di wěn huái niàn nǐ

甜蜜的吻怀念你

nà zuì rén di gē shēng

那醉人的歌声

zěn néng wàng jì zhè duàn qíng

怎能忘记这段情

wǒ di ài zài jiàn

我的爱再见

bù zhī nà rì zài xiāng jiàn

不知那日再相见

ท่อนพูด

zài jiàn le wǒ de ài rén

再见了我的爱人

wǒ jiāng yǒng yuǎn bù huì wàng jì nǐ

我将永远不会忘记你

yě xī wàng nǐ bú yào bǎ wǒ wàng jì

也希望你 不要把我忘记

yě xǔ wǒ men hái huì yǒu jiàn miàn de yī tiān bú shì ma

也许 我们还会有见面的一天 不 是吗

Repeat *

wǒ di ài réng xiāng xìn

我的爱仍相信

zǒng yǒu yī tiān néng zài jiàn

总有一天能再见

deng-li-jun-goodbye-my-love

คนที่อ่านเรื่องนี้แล้วส่วนมากจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ด้วย..

1 comment to Music Video เพลง 再见我的爱人-邓丽君 Goodbye my love

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>