หาเพื่อนคนจีน พูดจีน สมัครฟรี ง่าย ๆ ลองดูสิ ~

กล้วยน้ำว้า ภาษาจีน

กล้วยน้ำว้า ภาษาจีน อ่านว่า เฟิ่น เจียว เขียนเป็นภาษจีนแบบนี้  粉焦 [fěn jiāo]

Random Posts

กล้วยไข่ ภาษาจีน

กล้วยไข่ ภาษาจีน อ่านว่า ต้านเจียว เขียนแบบนี้ 蛋焦 [dàn jiāo] การเรียงคำในไวยกรณ์จีนจะเอาคำขยายมาไว้ข้างหน้าคำหลักครับ ยกตัวอย่างคำว่า กล้วยไข่ คำหลักก็คือ “กล้วย” คำว่า “ไข่” คือคำขยายว่าเป็นชนิดของกล้วย เวลาเรียงคำ ก็จะเอาคำขยายขึ้นก่อนคือคำว่าไข่ตามด้วยคำว่ากล้วย ก็จะเป็น ต้านเจียว 蛋焦 [dàn jiāo] นั่นเองครับ

Random Posts

กล้วยหอม ภาษาจีน

กล้วยหอม ภาษาจีน อ่านว่า เซียงเจียว 香蕉 [xiāng jiāo]

Random Posts

แตงโม ภาษาจีน

แตงโม ภาษาจีน อ่านว่า ซีกวา 西瓜 (Xīguā)

Random Posts