หาเพื่อนคนจีน พูดจีน สมัครฟรี ง่าย ๆ ลองดูสิ ~

[ไวยากรณ์จีน] คำสันธาน (คำเชื่อม) ในภาษาจีน (连词) ตอนที่ 2

หัวข้อนี้จะมาดูรูปแบบการใช้คำสันธาน หรือคำเชื่อม ในหลักไวยกรณ์จีน รูปแบบต่าง ๆ กันนะครับ รูปแบบจะมีอยู่ด้วยกัน 9 ชนิด มาดูชนิดแรกกัน

1. รูปประโยค การใช้คำเชื่อม ชนิด 因果关系 เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน มีรูปแบบหลัก ๆ ดังนี้

1.因为 / 由于……….,所以 / 而 / 就 /

ประโยคแรก คือ สาเหตุ ประโยคหลังคือ ผลลัพธ์ เช่น

因为去医院看病耽误了上课 。

เพราะว่าฉันไม่โรงพยาบาลหาหมอ ฉันจึงไม่ได้ไปเรียน

2. ………, 因此……….

ประโยคหน้า เป็นสาเหตุ ประโยคหลัง คือ ผลลัพธ์ เช่น

他病了,因此没来上班。

เขาป่วย จึงไม่ได้มาทำงาน

3. ………., 于是……….

ประโยคหลัง คือ ผลลัพธ์ ที่มาจากประโยคหน้า เช่น

他请来了老师,于是问题马上就解决了。

(เป็นเพราะ)เขาเชิญอาจารย์มา ปัญหาจึงได้รับการแก้ไข

4. 既然………., 就……….

ประโยคหลัง เป็นการกระทำที่ต่อจากประโยคแรก เช่น

既然你来了,和我一起去吧。

ในเมื่อเธอมาแล้ว (ไหน ๆ ก็มาแล้ว) ก็ไปพร้อมกับฉันเลยละกัน

5. ………., 以至于/ 以至……….

ประโยคหลัง以至于/ 以至 จะเป็นผลลัพธ์ ที่มีความหมายไม่ค่อยดี ที่สืบเนื่องจากประโยคแรก เช่น

他工作太累了,以至手在车里睡着了。

เขาทำงานเหนื่อยเกินไป จึงผลอยหลับในรถแล้ว

6. 之所以………., 是因为……….

ประโยคแรก คือ สาเหตุ ประโยคหลังคือ ผลลัพธ์

小李之所以没来上课,是因为感冒了

เสี่ยวหลี่ไม่ได้มาเรียน เพราะว่าเป็นหวัด

เป็นอย่างไรกันบ้าง ไม่ยากใช่ป่าว เพราะคำเชื่อม ของภาษาจีน ส่วนใหญ่จะมีความหมายเหมือนกับภาษาไทย ทำให้เข้าใจง่าย บทต่อไปจะมาดู การใช้คำเชื่อมรูปแบบอื่น ๆ กันต่อนะครับ ยิ่งใครที่ต้องการสอบ HSK ล่ะก็ ต้องทำความเข้าใจเยอะ ๆ นะครับ ออกสอบแล้วจะหาไม่เตือนไม่ได้นะ ^^

คนที่อ่านเรื่องนี้แล้วส่วนมากจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ด้วย..

2 comments to [ไวยากรณ์จีน] คำสันธาน (คำเชื่อม) ในภาษาจีน (连词) ตอนที่ 2

  • 莲莲

    รอภาคต่อ ๆ ไปอยู่นะคะ
    ดีมากๆเลย แต่เราอยากรบกวนให้ช่วยยกตัวอย่าง เยอะ ๆหน่อยอ่ะค่ะ
    เวลาเรียนภาษาจีนแล้วอ่านๆ เยอะๆมันเข้าสมองดี อิอิ

  • เหมยหลิน

    อยากให้มีอีกมากกกๆๆๆเลยค่ะ ชอบมาก อยากพูดภาษษจีนคล่องๆ ค่ะ และก็อยากรู้ไวยากรณ์ พวกสันธาน เพราะออกhsk มาก ขอบคุณสำหับความรู้ที่ผ่านมาค่ะ

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

[ไวยากรณ์จีน] คำสันธาน (คำเชื่อม) ในภาษาจีน (连词) ตอนที่ 3

คนที่อ่านเรื่องนี้แล้วส่วนมากจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ด้วย..

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

[ไวยากรณ์จีน] คำสันธาน (คำเชื่อม) ในภาษาจีน (连词) ตอนที่ 1

คำสันธานก็คือ คำเชื่อม คำ วลี หรือ ประโยค เข้าด้วยกัน เพื่อแสดงถึงความเกี่ยวข้องของประโยค ในหัวข้อนี้ในการสอบ HSK ก็มีข้อสอบอยู่บ่อย ๆ ครับ หากเราอ่านบ่อย ๆ ทำความเข้าใจและจำได้ ก็น่าจะผ่านไปได้ไม่ยากครับ

สันธานในภาษาจีน สรุปโดย หลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น  3 ประเภทดังนี้

1. ตำแหน่งสันธานอยู่กึ่งกลางเพื่อเชื่อมคำ วลี หรือประโยค ตัวอย่างคำที่ใช้กันบ่อย ๆ เช่น

和    跟    同    与    并

及    以及    或    或者    而

2. ตำแหน่งคำสันธานอยู่ข้างหน้าเพื่อนำเสนอข้อความ (เพื่อรองรับประโยคหลัง) ตัวอย่างเช่น

不但    不仅    还光    虽    虽然

尽管    因    因为    由于    既

既然    宁    宁可    宁肯    如果

要是    假如    只有    无论    不管

不论    除非    固然    即使

หมายเหตุ : คำบางคำ ก็สามารถไว้หน้าประโยคหลังก็ได้เช่น

虽然    即使    除非

3. ตำแหน่งสันธานอยู่ข้างหลัง เพื่อรองรับประโยคข้างหน้า ตัวอย่างเช่น

但    但是    可    可是    不如

不过    却    否则    不然    以至

而    甚至    因而    因此    所以

于是    然后

บทต่อไปจะมาอธิบาย การใช้คำสันธานกันนะครับ โดยทั่วไปจะมีการใช้งานกันเป็นคู่ ๆ เพื่อความสอดคล้องของประโยค รูปแบบประโยคมีแบบไหนกันบ้าง ก็ต้องรอดูกันนะครับ (HSK ชอบออกสอบนักแล –” )

คนที่อ่านเรื่องนี้แล้วส่วนมากจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ด้วย..

3 comments to [ไวยากรณ์จีน] คำสันธาน (คำเชื่อม) ในภาษาจีน (连词) ตอนที่ 1

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>