หาเพื่อนคนจีน พูดจีน สมัครฟรี ง่าย ๆ ลองดูสิ ~

กล้วยน้ำว้า ภาษาจีน

กล้วยน้ำว้า ภาษาจีน อ่านว่า เฟิ่น เจียว เขียนเป็นภาษจีนแบบนี้  粉焦 [fěn jiāo]

Random Posts

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>